Izolační materiály

Štítky: Stavební činnosti, Zateplení, Izolace, Materiál, EPS, Vata, Polystyren

Jeden z hlavních komponentů zateplovacích systémů jsou izolační materiály. Jsou to materiály na bázi pěnového polystyrenu, extrudovaného polystyrenu, minerální vlny a dalších speciálních materiálů.


EPS 70F/100 F (bílý, šedý)

EPS 100

Tepelně izolační rozměrově stabilizované desky jsou vyráběny vypěňováním tzv. expanzí. Rozměr 1000x500mm, tl. od 10 do 500 mm, třída reakce na oheň E (dle ČSN EN 13501-1) - těžce hořlavé se samozhášivou úpravou.

Hlavní výhody:

 • výborné tepelně izolační vlastnosti
 • tvarová stabilita
 • samozhášivá úprava
 • mrazuvzdornost
 • odolnost proti stárnutí
 • ekologická nezávadnost
 • zdravotní nezávadnost
 • chemická odolnost
 • jednoduchá opracovatelnost
Parametr Jednotka Hodnota

tloušťka

mm

10-500

šířka x délka

mm

500x1000

objemová hmotnost

kg/m3

14-18

součinitel tepelné vodivosti

W/mK

0,038 - bílý

0,032 - šedý

teplotní odolnost

°C

80

nasákavost (objemová)

%

4

faktor difuzního odporu

(-)

20-40

pevnost v tlaku při 2%def.

MPa

0,05

Extrudovaný polystyren

Extrudovaný polystyren

Tepelně izolační desky jsou vyráběny extrudací ve formě nekonečného pásu s vysoce uzavřenou buněčnou strukturou. Rozměr 1250 x 600 mm, tl. od 20 do 140 mm, třída reakce na oheň E  (dle ČSN EN 13501-1) – těžce hořlavé se samozhášivou úpravou.

Hlavní výhody:

 • výborné tepelně izolační schopnosti
 • vysoká odolnost v tlaku
 • tvarová stabilita
 • minimální nasákavost
 • nulová kapilarita
 • odolnost proti stárnutí
 • ekologická nezávadnost
 • chemická odolnost
 • mrazuvzdornost

Perimetr/soklové desky

Perimetr

Tepelně izolační desky jsou vyráběny vypěňováním do forem s vysoce uzavřenou buněčnou strukturou. Perimetr: rozměr 1250x600 mm, tl. od 30 do 200 mm, třída reakce na oheň E (dle ČSN EN 135001-1) - těžce hořlavé se samozhášivou úpravou. Soklové desky: rozměr 1000 x 500 mm, tl. od 20 do 200 mm, třída reakce na oheň E (dle ČSN EN 13501-1) - těžce hořlavé se samozhášivou úpravou. 

Hlavní výhody:

 • výborné tepelně izolační schopnosti
 • tvarová stabilita
 • velmi nízká nasákavost
 • nulová kapilarita
 • odolnost proti stárnutí
 • ekologická nezávadnost
 • chemická odolnost
 • mrazuvzdornost
 • vysoká pevnost v tlaku
 • jednoduchá opracovatelnost
Parametr Jednotka Perimetr Soklové

tloušťka

mm

30-200

20-200

šířka x délka

mm

600x1250

500x1100

objemová hmotnost

kg/m3

28-32

28-32

součinitel tepelné vodivosti

W/mK

0,033

0,033

teplotní odolnost

°C

80

80

nasákavost (objemová)

%

1

1

faktor difuzního odporu

(-)

60-100

60-80

pevnost v tlaku při 2%def.

MPa

0,17

0,17

EPS-F-CLIMA Rda

EPS-F-Clima

Tepelně izolační rozměrově stabilizované desky jsou vyráběny vypěňováním tzv. expanzí, s vylehčovacími aditivy, kónickou perforací. Rozměr 500 x 1000 mm, tl. od 60 do 160 mm, třída reakce na oheň E (dle ČSN EN 13501-1) – těžce hořlavé se samozhášivou úpravou. 

Hlavní výhody: 

 • vysoká paropropustnost
 • vyšší tepelná izolace
 • zachování všech předností tradičního EPS 70 F
 • výborné tepelně izolační schopnosti
 • tvarová stabilita
 • odolnost proti stárnutí
 • ekologická nezávadnost
 • chemická odolnost
Parametr Jednotka Hodnota

tloušťka

mm

60-160

šířka x délka

mm

500x1000

objemová hmotnost

kg/m3

14-18

součinitel tepelné vodivosti

W/mK

0,036

teplotní odolnost

°C

80

nasákavost (objemová)

%

4

faktor difuzního odporu

(-)

10

pevnost v tlaku při 2%def.

MPa

0,05


Kooltherm K5

Kooltherm K5

Vysoce účinná tepelně izolační fenolická deska. Tepelná vodivost 0,021 W/m.K Rozměr 1200 x 400 mm, jednovrstvý tl. 20–140 mm, dvouvrstvý 160–180 mm. Třída reakce na oheň C (dle ČSN EN 13501-1). Izolant se skládá z tuhého fenolového izolačního jádra bez CFC/HCFC a tkaných povrchových fólií na obou stranách. Používá se do skladby zateplovacího systému weber therm plus ultra.

Hlavní výhody:

 • tepelná vodivost λ = 0,021 W/mK
 • výborné tepelně izolační schopnosti
 • vysoká odolnost v tlaku
 • tvarová stabilita
 • odolnost proti stárnutí
 • ekologická nezávadnost
 • odolnost proti alkáliím
 • minimální množství kouře při hoření
Parametr Jednotka Hodnota

součinitel tepelné vodivosti λ

W/mK

0,021

třída reakce na oheň

-

C

objemová hmotnost

kg/m3

35

měrná tepelná kapacita

J/kgK

1400

faktor difúzního odporu

µ

35

pevnost v tlaku při 10% deformaci

kPa

140

pevnost v tahu kolmo k rovině desky

kPa

80

Lamely s kolmou orientací vláken

Minerální vata - kolmé vlákno

Speciální lamely z minerální plsti s kolmou orientací vláken pro kontaktní zateplovací systémy.

Hlavní výhody:

 • velmi dobré tepelně izolační vlastnosti
 • vysoká požární odolnost
 • vysoká paropropustnost
 • vysoká zvuková pohltivost
 • lze bez problémů brousit (vhodné k použití izolace zakulacené stěny, či na složité detaily)
 • vysoká pevnost v tahu
 • lepší soudržnost s podkladem (celoplošné lepení)
 • lehčí materiál než desky s podélnými vlákny

Výhody větších lamel

 • rychlejší aplikace – cca 0 50 % oproti běžným lamelám – šetří čas a snižuje náklady spojené s pracovní silou
 • o 65 % větší pokrytí plochy (1000 x 333) než u běžné lamely (1000 x 200)
 • lépe vyrovnává nerovnosti podkladu
Parametr Jednotka Hodnota

součinitel tepelné vodivosti

W/mK

0,042

třída reakce na oheň

-

A1

objemová hmotnost

kg/m3

100

měrná tepelná kapacita

J/kgK

990

bod tání

°C

›1000

nasákavost (objemová)

%

4

faktor difuzního odporu

µ

1

pevnost v tlaku při 10%def.

kPa

›30

pevnost v tahu kolmo k rovině desky

kPa

›80


Podélná orientace vláken

Minerální vata - podélné vlákno

Speciální desky z minerální plsti s podélnou orientací vláken pro kontaktní zateplovaní systémy.

Hlavní výhody: 

 • snadná a rychlá montáž
 • nanášení lepicího tmelu po obvodu a na terče
 • výborné tepelně izolační vlastnosti
 • velmi propustné pro vodní páry
Parametr Jednotka Hodnota

součinitel tepelné vodivosti

W/mK

0,038

třída reakce na oheň

-

A1

objemová hmotnost

kg/m3

150

měrná tepelná kapacita

J/kgK

1140

bod tání

°C

›1000

faktor difúzního odporu

µ

1

pevnost v tlaku při 10%def.

kPa

›40

pevnost v tahu kolmo k rovině desky

kPa

›15