Detaily konstrukcí

Štítky: Stavební činnosti, Zateplení, Detaily konstrukcí

Detail ETICS ostění u rámu okna
 

 1. zdivo

 2. lepicí hmota na polystyren

 3. tepelná izolace - desky EPS-70F

 4. základní vrstva

 5. vnitřní jádrová omítka

 6. tenkovrstvá fasádní omítka

 7. okenní ukončovací PVC profil pro omítky

 8. rám dřevěného okna

 9. PVC ochranná fólie

 10. PVC ukončovací okenní profil pro ETICS

 
Detail ostění s tepelnou omítkou ukončenou u rámu okna
 

 1. zdivo

 2. tepelně izolační omítka

 3. tenkovrstvá fasádní omítka

 4. PVC ochranná fólie

 5. okenní ukončovací PVC profil omítky

 6. vniřní jádrová omítka

 7. rám dřevěného okna

 
Detail ETICS ostění u rámu okna s cihelnými pásky
 

 1. zdivo

 2. lepicí hmota na minerální vatu

 3. minerální vata - teplená ozolace

 4. základní vrstva +lepicí flex. tmel na lepení cihelných pásů

 5. cihelné pásky

 6. ukončovací okenní profil PVC pro omítky

 7. vnitřní jádrová omítka

 8. rám dřevěného okna

 
Detail zateplení s rohovým profilem s okapničkou
 

 1. obvodová konstrukce

 2. lepicí hmota

 3. izolant

 4. základní vrstva

 5. tenkovrstvá omítka

 6. rohový PVC profil s okapničkou

 
Dilatační "E" profil
 

 1. obvodové konstrukce

 2. lepicí hmota

 3. dilatační E profil

 4. izolant

 5. tenkovrstvá omítka

 6. základní vrstva

 
Dilatační "V" profil
 

 1. obvodové konstrukce

 2. lepicí hmota

 3. dilatační V profil

 4. izolant

 5. tenkovrstvá omítka

 6. základní vrstva