Výroba a montáž

Štítky: Stavební činnosti, Okna, Dveře, Výroba, Montáž

V případě, že se rozhodnete pro okna a dveře firmy BAUKONEX.eu, nemusíte se už starat o víc. Jednotlivé objednané prvky pro vás vyrobíme a bezplatně je k vám přivezeme. Samozřejmě vám také rádi nové výrobky profesionálně namontujeme.

 

Doplňkové služby

Přes samotnou instalací nových výrobků firmy BAU KONEX pro vás na přání bez problémů zajistíme také demontáž oken a dveří původních, včetně odvozu a jejich ekologické likvidace.

 

Jakmile vám naši technici nainstalují nová okna a dveře firmy BAU KONEX, ihned mohou provést potřebné zednické a úklidové práce.

 

 

Kvalita montáže

Aby mohly být splněny všechny vysoké nároky kladené na systém oken a dveří firmy BAU KONEX, je bezpodmínečně nutná profesionální montáž, která bude schopna zajistit bezpečné ukotvení okna do stavebního otvoru a přenos všech sil do obvodového zdiva.

 

I to absolutně ideální okno, pokud není správně namontováno, se může stát zdrojem potíží pro svého uživatele ve smyslu nutnosti častých oprav, seřízení a možných havárií v připojovací spáře. Mezi kritické body, které bývají při naprosté většině montáží oken jinými dodavateli opomíjeny, často patří:

 

  • Chybějící statický návrh kotvení
  • Malý počet kotvicích bodů a jejich nevhodné rozmístění
  • Používání nevhodných hmoždinek, které kotví „na rozpon“ a tím poškozují již tak malou plochu vhodnou na kotvení
  • Absence pevných podložek v rozích oken a pod sloupky, kde musí být okno podloženo pevným materiálem, nejlépe PVC nebo tvrdé dřevo
  • Osazení okna do roviny sendviče a jeho kotvení do polystyrenu
  • Absence kotvicích prvků v dolní části okna u parapetu
  • Provádění montáží mokrou cestou se zednickými pracemi na vnitřní špaletě,

Způsob kotvení, který využívá firmy BAU KONEX pro stabilitu prvků komor integrovaného výztužného systému, byl odzkoušen v institutu pro okenní techniku v Rosenheimu. Ochrana připojovací spáry před vzdušnou vlhkostí pomocí okenních parotěsných folií a provazců pak v součinnosti zajistí provedení připojovací spáry v parametrech TZI 4 a tím zabrání znehodnocení zvukového útlumu okna v řádu několika decibelů, ke kterému by jinak mohlo dojít při špatném provedení.

 

Svěřte montáž svých oken profesionálům z týmu firmy BAU KONEX, u kterých budete mít jistotu dlouhodobě kvalitní funkčnosti nových oken i dveří.