Historie

Štítky: O Chorvatsku, Ubytování, Karavany

Vše ze starého města Poreč je turistická etapa, což je místo, kde je možné poučit se z historických památek, čtení z fasády a dlážděné ulice z doby římské.

Nejvíce Unikátní památkou je Eufraziova bazilika, brzy křesťanský chrám, ale tam je mnoho jiných symbolů 2000 let historie města.

Staré srdce města Poreče je také skvělým místem pro zábavu. Starověké Decamanus, hlavní ulice starého města, je ideální promenádu ​​v létě. I když jste neplánovali nic, něco upozornit: Jazz v zahradě staré kamenné sbírky nebo koncert vážné hudby v bazilice, letní koktejly na staré Marafor náměstí, nebo jednoduše sledovat proudy lidí kolem. , Ať jste kdekoli ve starém městě, všechno má výrazný šarm, protože to tepe jak se historie a moderních dějin. Některé z ulic a náměstí jsou ve fázi Street art léta.

 

V dobách před naším letopočtem žily v dnešním Chorvatsku illyrské kmeny, které se později stáhly na území dnešní Albánie. Během 2. - 1. století př. n. l. vytvořili Římané na Balkáně rozsáhlou provincii nazývanou Illyricum, která zahrnula také toto území. Od 7.století se zde začali usazovat Slované, kteří později vytvořili jednotný chorvatský stát. Prvním chorvatským králem byl Tomislav I. z dynastie Trpimírovců. Roku 1102 bylo chorvatské království spojeno personální unií s uherským státem. někteří historici se však domnívají, že šlo spíše o anexi. Za dob Rakouska-Uherska trpěla země pod uherskou nadvládou, a byla jediným přístupem Uherska k moři.

V té době ale také čelila výbojům z Osmanské říše. 1. prosince 1918 vzniklo Království Srbů, Chorvatů a Slovinců (Království SHS), a to spojením Státu Slovinců, Chorvatů a Srbů, který se na podzim 1918 utvořil z jihoslovanských území Rakousko-Uherska (Centrální Chorvatsko, Slavonie, Dalmácie, Bosna a Hercegovina, Kraňsko a Dolní Štýrsko), se Srbským královstvím, které se z v letech 1913-1918 rozšířilo o Vardarskou Makedonii, Kosovo, Vojvodinu a Černou Horu. Roku 1929 se Království SHS přejmenovalo na Království Jugoslávie. V rámci královské Jugoslávie získalo roku 1939 Chorvatsko jistou autonomii vytvořením Chorvatské bánoviny. Po faktické likvidaci Jugoslávie nacistickým Německem 1941 vyhlásili chorvatští ustašovci Nezávislý stát Chorvatsko, obsahující větší část chorvatských zemí a rovněž Bosnu a Hercegovinu. V poválečném období je Chorvatsko Lidovou (1945-1963), resp. Socialistickou (1963-1990) republikou v rámci Federativní lidové, resp. Socialistické federativní republiky Jugoslávie. V období 1945-1990 bylo Chorvatsko po Slovinsku druhou nerozvinutější jugoslávskou republikou. V roce 1990 byl oficiální název změněn na Republiku Chorvatsko a v červnu 1991 vyhlásilo Chorvatsko spolu se Slovinskem nezávislost, což rozpoutalo válečný konflikt, který se s přestávkami vlekl až do roku 1995. Chorvatsko je členem EU od 1.7.2013