Inženýrská činnost

Štítky: Inženýrská činnost, Výběrové řízení, Povolení, Stavby

Inženýrská činnost (engineering) je komplexní činnost prováděná při přípravě, realizaci a uvedení do provozu staveb. Engineering se zejména skládá z: 

 

 

Zajištění výběrového řízení

Zajistíme pro Vás výběrové řízení na dodavatele prací, projekčních, stavebních, technologických dodávek. Výběrové řízení je nezávislé, přesně přizpůsobené potřebám investora. V případě veřejných prostředků bude výběrové řízení pořádáno v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek. 
 

  • Návrh firem pro výběrové řízení
  • Sestavení průvodního dopisu a zadávacích podmínek pro uchazeče vč. návrhu smlouvy o dílo
  • Sestavení kritéria pro hodnocení nabídek
  • Distribuce zadávací dokumentace uchazečům
  • Přijímání nabídek a otevírání obálek
  • Vyhodnocení nabídek a kvalifikační kontrola, vyhodnocení nabídek bude formou přehledných tabulek v písemné i elektronické podobě
  • Příprava smlouvy o dílo a její předběžné projednání

Zajištění potřebných povolení

V rámci naší činnosti Vám zajistíme všechna potřebná povolení k uvedení zhotoveného díla do provozu.